Vertrouwen

Revert 95 bestaat al sinds 1995 en we zijn nog lang niet van plan om te stoppen. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw privacy. Revert 95 zal al uw gegevens beheren alsof het onze eigen gegevens zijn. E-mail en andere gegevens worden niet aan andere partijen overhandigd, verkocht, verhuurd etc. Wat van u is blijft binnen ons bedrijf. We willen u wel graag op de hoogte houden van onze activiteiten en zouden het op prijs stellen als u zich aanmeldt voor onze mailing. Als u zich inschrijft voor de mailing gebruiken we uw gegevens alleen om u met onze nieuwsbrief te informeren over nieuwe producten, acties, events en veel meer. Natuurlijk is het mogelijk om u op elk moment weer af te melden voor de mailing.

Na elke bestelling krijgt u een eigen klantcode waarmee u elke keer dat u terugkomt makkelijk en veilig uw online aankopen kunt doen. Als u inzage wilt in de gegevens die wij van u hebben, of als u deze gegevens wilt aanpassen, afschermen of verwijderen, kunt u een mail sturen naar customerservice@revert95.com We zullen u binnen vier weken laten weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn en eventueel of we uw gegevens hebben aangepast, afgeschermd of verwijderd.

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe onze organisatie de persoonlijke gegevens gebruikt die wij van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt. Als u vragen hebt over het privacy beleid van Revert 95, de gegevens die wij over u bewaren, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via customerservice@Revert95.com

Onderwerpen

- Welke gegevens verzamelen wij? 
- Hoe verzamelen wij uw gegevens? 
- Hoe gebruiken we uw gegevens? 
- Hoe slaan we uw gegevens op? 
- Marketing 
- Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming? 
- Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Welke gegevens verzamelen wij?

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.) en IP-adres

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

U voorziet Revert 95 rechtstreeks van de meeste gegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u 1) zich online registreert of een bestelling plaatst voor een van onze producten of diensten. 2) Vrijwillig een klantenenquête invult of feedback geeft op een van onze prikborden of via e-mail. 3) Onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van uw browser.

Hoe zullen wij uw gegevens gebruiken?

Revert 95 verzamelt uw gegevens zodat wij 1) Uw bestelling en uw (optionele) account kunnen verwerken en beheren. 2) U te e-mailen met speciale aanbiedingen voor andere producten en diensten waarvan wij denken dat u die wellicht leuk vindt. 3) Wanneer Revert 95 uw bestelling verwerkt, kan het uw gegevens doorsturen naar, en ook gebruik maken van de resulterende informatie van, krediet referentie agentschappen om frauduleuze aankopen te voorkomen.

Hoe slaan wij uw gegevens op? 

Revert 95 slaat je gegevens veilig op bij onze hosting partner Shopify. Revert 95 bewaart de datum van je bestelling zo lang als nodig is. Zo hebben we in geval van vragen over je bestelling of bestelde product de juiste informatie. Ook bewaren we je gegevens in geval van garantie.

Marketing 

Revert 95 wil u graag informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u die wellicht interessant vindt. Dit is alleen relevant wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij sturen geen informatie naar een opgeslagen emailadres zonder toestemming. 

Als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing, kunt u zich op een later tijdstip altijd weer afmelden. 

U heeft te allen tijde het recht om Revert 95 ervan te weerhouden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden of om uw gegevens aan andere leden van de Revert 95 Groep te verstrekken. 

Indien u niet langer wenst te worden gecontacteerd voor marketingdoeleinden kunt u zich uitschrijven in uw account of een e-mail sturen naar info @ Revert 95.com

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming? 

Revert 95 wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende: 

Het recht op toegang - U hebt het recht Revert 95 te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens. Wij kunnen u voor deze dienst een kleine vergoeding in rekening brengen. 

Het recht op rectificatie - U hebt het recht Revert 95 te verzoeken informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om Revert 95 te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is. 

Het recht op wissen - U hebt het recht Revert 95 te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden (aankoopgegevens van bestellingen worden niet gewist). 

Het recht op beperking van de verwerking - U hebt het recht om Revert 95 te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken. 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Revert 95. 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om Revert 95 te verzoeken de door ons verzamelde gegevens over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden. 

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onze e-mail: customerservice@revert95.com

Hoe kunt u ons bereiken 

Als u vragen hebt over het privacy beleid van Revert 95, de gegevens die wij over u bewaren, of als u een van uw gegevens beschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via customerservice@revert95.com

 

Klarna

Om u de betalingsmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, zullen wij bepaalde aspecten van uw persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de betalingsopties op maat kan maken voor jou.

Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuwe items, speciale releases, events en andere updates.